GIBS
2020-12-30

GIBS.png

  • 產品名稱:GIBS

  • 取代傳統真空助力方式,適用于內燃機和新能源車型

  • 剎車踏板感可調節

  • 完成100萬次臺架耐久及功能驗證

  • 符合ISO26262功能安全硬件電路架構并基于Autosar模式進行軟件架構設計


微信關注
聯系我們
0513-89077629
亚洲人毛水多在线观看_亚洲人毛多水多啪啪_亚洲人精品亚洲人成在线
<蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>|